Tartalomjegyzék

MOHACS ermegyujtemeny

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés ………………………………………………………………………………….5

Szerzői előszó ………………………………………………………………………….25

1. RÉSZ. MEMORIA HUNGARORUM ANNO DOMINI 1488–1526 ……….29

I. Múltbeli előzmények: Anno Domini 1488–1506 …………………………31
II. Távoli előzmények: Anno Domini 1514–1515 ……………………………35
III. Közvetlen előzmények: Anno Domini 1516–1518 ……………………..40
IV. Meghatározó előzmények: Anno Domini 1519–1520 …………………58

Részletes krónikák …………………………………………………………………….70
I. Anno Domini 1521 …………………………………………………………………..70
II. Anno Domini 1522 ………………………………………………………………….. 83
III. Anno Domini 1523 …………………………………………………………………. 92
IV. Anno Domini 1524 …………………………………………………………………. 100
V. Anno Domini 1525 ……………………………………………………………………112
VI. Anno Domini 1526 …………………………………………………………………… 143

Additamentumi (Debitumi, Dignationis, Consiliarii, Secretarii, Buda)   155

2. RÉSZ. COMMENTARIUM LUDOVICUS REX, MDXXVI ………………………. 168

3. RÉSZ. MOHÁCSI VESZTESÉGLISTA, ÉS A TÚLÉLŐK ………………………. 211

4. RÉSZ. CSILLAGJÓSLÁSOK DOKUMENTUMAI A SZULTÁNI
LEVÉLTÁRBAN ……………………………………………………………………………… 219

5. RÉSZ. SZULEJMÁN SZULTÁN LEVÉLTÁRÁBAN TALÁLT
MAGYAR VONATKOZÁSÚ LEVELEK ………………………………………………….223

6. RÉSZ. MURÁD DRAGOMÁN 1554–1555-BEN KÉSZÜLT TÁBLÁI
A hat hadjárat Magyarország ellen………………………………………………… 288

7. RÉSZ. A HETEDIK HADJÁRAT MAGYARORSZÁG ELLEN.
Szulejmán szultán feljegyzései …………………………………………………….. 302

Függelék ………………………………………………………………………………….. 319

Irodalom …………………………………………………………………………………… 361

Névmutató……………………………………………………………………………….. 367

Az egyes “Anno Domini” fejezetekben sok esemény kerül leírásra, lássuk például mi található benne az 1525. évről:

Őfelsége segélykérő levelei, 1525
Campeggio hatása, 1525
Tomori Pálról
Cordatus Konrád visszatér Budára, 1525
Bűnbocsánat Rómán kívül, 1525
Bali bég levele Tomori Pálhoz, 1525
Francia király fogsága, 1525
Jajca segélykérése, 1525
Frangepán Kristófról
Szalkai érsek mérhetetlen hatalma, 1525
Tavaszi országgyűlés kezdete, 1525
Szerencsés, avagy Fortunatus Imréről
Báthory Istvánról
Az országgyűlésen történtek, 1525
Őfelsége döntései az országgyűlés után, 1525
Újabb főúri szövetség, 1525
Szapolyai Györgyről
Zsidóüldözés Budán, 1525
Országgyűlésen való megjelenés tilalma, másikon való megjelenés kötelezettsége, 1525
Frangepán Kristóf hőstette, 1525
Hatvani országgyűlés előzményei, 1525
Thurzó Elekről
Szapolyai János lekenyerezése, 1525
Werbőczy István, a mérleg nyelve, 1525
A külföldiek elhagyják az országot, 1525
Támadás a Fuggerek ellen, 1525
A hatvani országgyűlés, 1525
Werbőczy Istvánról
Werbőczy nádorsága alatt folytatódó országgyűlés, 1525
Megalakul a Kalandosnak nevezett szövetség, 1525
Burgio és Szapolyai János, 1525
A júliusi országtanács, 1525
A lengyel követ kihallgatásai, 1525
Zsigmond lengyel királytól kért segítség, 1525
Soha véget nem érő pártoskodás, 1525
Burgio az esztergomi érsekkel szemben, 1525
A Fugger-vizsgálat, 1525
Rossz pénz verésének tilalma, 1525
Bányászlázadások, 1525
Szulejmán szultán és Zsigmond lengyel király megállapodása, 1525
Fuggerek ügyében tárgyalások, 1525
Adófizetés megtagadása, 1525
Fegyveresek elégedetlenkednek, 1525
Burgio kitart a magyarok mellett, 1525
Tomori Pál tehetetlensége, 1525
Ősszel érkező hírek az Oszmán Birodalomból, 1525
Az elmaradó oszmán támadás hatása, 1525
Tomori Pál magára marad, 1525
Oszmán cselvetés a horvátokkal, 1525
Titel feldúlása, Pétervárad nehézségei, 1525
Franciaország kiegyezése Szulejmánnal, 1525
A béke és háború ügye 1525 évben
I. Békekötési kísérlet az oszmánnal
A béke és háború ügye 1525 évben
Frangepán Kristóf elüldözése
A béke és háború ügye 1525 évben
Az elmaradt zágrábi országgyűlés
A béke és háború ügye 1525 évben
Jajca ismét segítséget kér
A béke és háború ügye 1525 évben
A horvát urak magánbékéi
A béke és háború ügye 1525 évben
A horvát urak utolsó segítségkérése
Búcsú az 1525 évtől

Vélemény, hozzászólás?