Ajánlás

Cimoldal I

A Könyv ajánlását, Gudenus János Józseftől kaptam, akiről az Olvasó valószínűleg tudja, hogy a magyarországi főnemesség genealógiáját ötven éve rendíthetetlen szorgalommal dolgozza fel.

Az Ajánlást azért javaslom elolvasni, mert összefoglalja egy Olvasó szemével azt, hogy a Könyv miben tér el a korábban megjelent más könyvektől.

Ajánlás

Tapasztalatom szerint egyszer mindenki eljut életében arra a pontra, amikor elgondolkodik azon, kik voltak az elődei, hol éltek, mivel foglalkoztak? Csak a felismerés időpontja különböző, ki nagyon korán, szinte már gyermekkorban foglalkozik a kérdéssel, vannak viszont szép számmal olyanok is, akik csak életük alkonyán.

Várkonyi Tibort, akár csak engem, fiatalon kapta el ez az érdeklődés, kíváncsiság az ősökkel kapcsolatban. Minél több neves személyiség fordul elő az elődök végtelen sorában, annál inkább ragadja el az embert a kutatói hév …

Itt fekszik előttem Várkonyi Tibor grandiózus munkájának kézirata, amelynek előzményeit, kisebb részleteit már volt alkalmam látni. Most az egészet látom minden összefüggésével együtt, a korábban vázolt elképzelései testet öltöttek. Csak ránézésre is hatalmas, impozáns munka.

És egyedi. Mert ehhez hasonlót nem igen  láttam még kutatómunkám során.

Az ősjegyzék kiinduló pontja Várkonyi Tibor gyermekei Fanni és Dániel Ádám, kiterjed mind az atyai, mind az anyai ősökre. A szokványos ős-számozást követi, az apa 2-es, az anya 3-as, az apai nagyapa 4-es, a nagyanya 5-ös, az anyai nagyapa 6-os, a nagyanya 7-es, stb.

Minden ős csak egyszer fordul elő, az ősazonosság az ős-számok közé tett  =  jellel követhető.

Az ősjegyzék 60 nemzedéken át tárja fel a lehetséges ősöket és általuk megelevenedik nemcsak a magyar, de az európai történelem is. Az első dinasztiák: az Árpádháztól a Zähringenekig, császárok, királyok, fejedelmek, hadvezérek, az ország főméltóságai: nádorok, országbírák, zászlósurak és sorolhatnám. A távoli múlttól egészen a közelmúlt történelméig.

A családi kapcsolatok révén mások is rábukkanhatnak a közös ősökre, ezért ezt a művet nemcsak a szakmabelieknek ajánlhatom, hanem mindazoknak is, akik keresik az őseiket, hátha találnak egy vagy több szálat, amely elvezet hozzájuk. Magamról szólva: én találtam.

Várkonyi Tibor másfél évtizeden át lázasan, példamutató szorgalommal  kutatta fel valamennyi ősét, de nemcsak a sajátjait: gyermekei által a feleségéét is. Fáradhatatlanul járta a könyvtárakat, a levéltárakat, sőt bizonyossága felöl még a genetikai vizsgálatokat is igénybe vette. A könyv egye­dülállóságát az olvasók széles köre több szempontból is megtapasztalhatja:

a.) Magyarországon általánosan körben is használható, teljesnek tekinthető és ellenőrzött  ősjegyzék még nem jelent meg;

b.) lexikonként is funkcionál a könyv, jelentős életrajzi adatgyűjteményre tekintettel;

c.) feltáratlan családi kapcsolatok hálózatos rendszere mutatkozik meg lapjai között, amely kap­csolati háló a történelmi eseményeket teljesen új megvilágításba helyezik, esetleg az addig érthetet­lennek tűnő eseményeket megmagyarázzák;

d.) a könyv egy valóságos európai genealógiát tartalmaz, melyben a különböző származású, társa­dalmi helyzetű és vallású személyek létező rokoni kapcsolata kerül kimutatásra;

e.) vitaindító módon felvállalja bizonyos genealógiai problémák megoldását, közöttük olyan prob­lémákat is,a melyek megoldására eddig senki sem vállalkozott;

f.) ahol ezt szükségesnek tartotta a szerző, alternatív leszármazásokat is közöl, mely a kutatók közötti párbeszédet erősíti;

g.) szemlélteti az élő kapcsolatot a múlttal azáltal, hogy olyan mellékleteket szerkesztett a könyv­höz,amelyek népszerűsítik a történelmi gondolkodást és tudást, és mindezt olyan nyelvezettel teszi, hogy a laikus olvasó is megérti belőle az ott leírtakat;

h.) kézikönyvként használható a történelemmel és annak segédtudományaival foglalkozók szá­mára;

i.) a szerző a legmodernebb orvosszakértői, genetikai és egyéb vizsgálatokat is felhasználta a könyv valóságtartalmának bizonyítására, amely egyben úttörően útmutató olyan érdeklődők számára, akik saját őseik történetét kívánják feldolgozni;

j.) igazolja a genetikusok vizsgálati eredményeit, amely a magyarság génállományának eredetére vonatkoznak.

k.) szakít a hagyományos genealógiai szemlélettel, mely szerint általában a fiági leszármazás érde­mes a figyelemre, helyette az eddig felderítetlen női ágú leszármazásokra kiemelt hangsúlyt fektet, így teremt meg egy eddig ismeretlen egyensúlyt a genealógiában.

Gudenus János József  családtörténeti író

… a facebookon itt érhető el a könyv: facebook.com/CsaladtortenetHatarokNelkul

Vélemény, hozzászólás?