Könyvek

Kepes Kronika

Mátyás királlyal kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05700/05736/html/index.htm

Corvin Jánossal kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05700/05789/html/index.htm

Beatrix királynéval kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05800/05825/html/

II. Ulászló királlyal kapcsolatban

https://archive.org/details/iiiemsodikul00fg

Tripartitum szövege

http://www.staff.u-szeged.hu/~capitul/analecta/trip_hung.htm

Bakócz Tamással kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05700/05734/html/01.htm

Szatmári Györggyel kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05600/05660/html/

Dózsa Györggyel kapcsolatban

http://mek.niif.hu/05800/05803/html/

II. Lajos királlyal kapcsolatban

https://archive.org/details/iiiemsodiklajo00fg

Brodarics István tanúvallomása, 1526

http://mek.niif.hu/05800/05872/html/index.htm

A mohácsi veszedelem okairól

http://mek.oszk.hu/05900/05999/html/

Szerémi György emlékiratai

https://archive.org/details/szermigyrgy00sz

Mária királynéval kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05800/05824/html/

Izabella királynéval kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05800/05808/html/

Werbőczi Istvánnal kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05700/05752/html/

Lodovico Grittivel kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05700/05721/html/index.htm

Török Bálinttal kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/02200/02211/html/

Maylád Istvánnal kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05600/05689/html/

Perényi Ferenccel kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/06200/06205/html/

Forgách Ferenccel kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05600/05658/html/

Tinódi Lantos Sebestyénnel kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05700/05765/html/

Zay Ferenccel kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05700/05723/html/

Bekes Gáspárral kapcsolatban

http://mek.oszk.hu/05600/05691/html/

Magyar királysírok (Géza fejedelemtől Szapolyai Jánosig)

http://mek.oszk.hu/04000/04092/html/

A magyar nemzet hadtörténete

http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/index.html

Erdély története I-III

http://mek.oszk.hu/02100/02109/html/

Kereszt és félhold (a török kor Magyarországon, 1526-1699)

http://mek.oszk.hu/01800/01885/html/

Az oszmán birodalom Európában

http://mek.oszk.hu/08900/08980/08980.htm

Tötök defterek

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt03122301/index.html

Bajvívó magyarok

http://mek.oszk.hu/03500/03597/03597.htm

Rajzok a török világból (Takáts Sándor)

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06112401/index.html

A török hódoltság korából (Takáts Sándor)

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06112419/index.html

Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04121601/index.html

Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb magy. orsz. cancellár esztergomi érsek-primás és kir. helytartó levelezése

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06031401/index.html

Magyarország melléktartományainak oklevéltára

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06112411/index.html

Szigetvár története

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04092101/index.html

Régi magyar levelestár

http://mek.oszk.hu/06200/06208/html/

A magyar irodalom története

http://mek.oszk.hu/08600/08687/html/01.htm

Magyar művelődéstörténet

http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/index.html

Magyar Néprajzi Lexikon

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/

Magyarország vármegyéi és városai

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/index.html

Magyar nyomdászat

http://mek.oszk.hu/03200/03275/03275.htm

Vélemény, hozzászólás?